แกลลอรี่รูปภาพกิจกรรม

13 รูป

สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 การดู : 231 ครั้ง เมื่อ : 15 มี.ค. 2564 : 11:37

19 รูป

โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา การดู : 295 ครั้ง เมื่อ : 12 ต.ค. 2563 : 14:31

20 รูป

รพสต.โคคลาน ตรวจสุขภาพนักเรียนบ้านโคคลาน การดู : 326 ครั้ง เมื่อ : 1 ต.ค. 2563 : 10:35

5 รูป

18 รูป

มาตรการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า การดู : 277 ครั้ง เมื่อ : 17 ก.ค. 2563 : 14:49

8 รูป

24 รูป

วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคคลาน การดู : 427 ครั้ง เมื่อ : 13 ม.ค. 2563 : 16:09

7 รูป

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน การดู : 379 ครั้ง เมื่อ : 8 ม.ค. 2563 : 19:16

19 รูป

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562 การดู : 545 ครั้ง เมื่อ : 9 ส.ค. 2562 : 12:02

14 รูป

กีฬากลุ่มอารยธรรมบูรพา 2562 การดู : 520 ครั้ง เมื่อ : 9 ส.ค. 2562 : 11:49