เยี่ยมบ้านนักเรียนที่สุนัขจิ้งจอกกัด และมอบเครื่องอุปโภค

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 ได้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สุนัขจิ้งจอกกัด และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้เป็นขวัญและกำลังใจ กับนักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้เยี่ยมห้องเรียน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการจัดทำอาหารตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโคคลานด้วย ขอขอบคุณอย่างสูงครับ
ความคิดเห็น