วิธีการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

การตรวจสอบผลการเรียนออลไน์ผ่านระบบสารสนเทศของโรงเรียนบ้านโคคลานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทั่วโลกผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรศัพท์มือถือ Smart Phone

โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.smartschool.bankoklan.org 

2. ช่องเลือกผู้ใช้งานให้เลือกเป็น "นักเรียน" หรือ "ผู้ปกครอง"

3. ช่องรหัสบัตรประจำตัวประชาชนให้ใส่ "หมายเลขบัตรประชาชน ของนักเรียน 13 หลัก"

4. ช่องรหัสผ่านให้ใส่ "รหัสนักเรียน 4 หลัก" (รหัสนักเรียนอยู่ในภาพประกอบข่าวด้านล่าง)

5. กดปุ่มหมายเลข 1 เพื่อเปิดเมนู

6. เลือกเมนู "ตรวจสอบผลการเรียนตามหมายเลข 2"

7. แสดงผลการเรียน ปีการศึกษาปัจจุบันของนักเรียน สามารถใช้นิ้วเลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้

 

หมายเหตุ : ผลการเรียนในปีการศึกษา 2562 นี้จะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อมูลรหัสประจำตัวนักเรียน
ความคิดเห็น