แกลลอรี่รูปภาพกิจกรรม

19 รูป

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การดู : 6 ครั้ง เมื่อ : 1 ก.ค. 2564 : 18:48

13 รูป

สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 การดู : 26 ครั้ง เมื่อ : 15 มี.ค. 2564 : 11:37

19 รูป

โครงการต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา การดู : 83 ครั้ง เมื่อ : 12 ต.ค. 2563 : 14:31

20 รูป

รพสต.โคคลาน ตรวจสุขภาพนักเรียนบ้านโคคลาน การดู : 109 ครั้ง เมื่อ : 1 ต.ค. 2563 : 10:35

5 รูป


18 รูป

มาตรการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า การดู : 88 ครั้ง เมื่อ : 17 ก.ค. 2563 : 14:49

8 รูป


24 รูป

วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคคลาน การดู : 208 ครั้ง เมื่อ : 13 ม.ค. 2563 : 16:09

7 รูป

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน การดู : 164 ครั้ง เมื่อ : 8 ม.ค. 2563 : 19:16

19 รูป

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562 การดู : 321 ครั้ง เมื่อ : 9 ส.ค. 2562 : 12:02